Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

Je v Česku nepůvodním druhem kaprovitých ryb. Do tehdejšího Československa byl dovezen hlavně z důvodu jeho rostlinožravosti za účelem likvidace porostů rákosí. K trávení rostlinné stravy slouží jeho prodloužené střevo, které měří přibližně dvakrát více než je délka samotné ryby. Spásá všechny zelené porosty a proto není vhodný pro neoddělené nádrže pro ryby a rostliny.

 

Výskyt

Původní areál rozšíření amura je východní Asie, povodí řeky Amur a Čínská lidová  republika. Odtud byl postupně rozšiřován na území tehdejšího Sovětského svazu. Do Československa byl poprvé vysazen roku 1961. Daří se mu v teplejších vodách. Vysazuje se do nádrží, tůní, odstavných ramen, do velkých řek i do rybníků. Protože požírá makrovegetaci, je využíván k melioraci zarostlých rybníků.

Potrava

V prvních dnech po vylíhnutí se živí převážně zooplanktonem. Později postupně přechází na rostlinnou stravu, kterou tvoří převážně vodní rostliny a vláknité řasy. Pokud je chován v kaprových rybnících, konzumuje i krmivo předkládané kaprům. Rostlinnou potravu přijímá především při vyšší teplotě vody. Většina zkonzumované potravy však odchází z těla nevyužita.

Rozmnožování

Amur bílý se mimo svou domovinu přirozeně nevytírá, proto je jeho výskyt podmíněn umělým vysazováním. V oblasti svého původu amur dospívá ve věku 4-5 let. Tření probíhá v červnu v silně proudících tocích s kamenitým dnem. Jikry se vznášejí volně ve vodním sloupci. Ve své domovině může dosáhnout délky až 150 cm a hmotnosti 50 kg. V českých podmínkách je to však méně. Největší jedinci v evropských vodách dorůstají délky kolem 100 cm a hmotnosti 15-20 kg. Dožívá se věku až 15-20 let.

Chov

Pokud se nám podaří amura koupit, je jeho chov v  bez problémů. Platí u něj stejně jako u ostroretky, že i když se živí rostlinnou potravou, budeme-li krmit, dá přednost granulím. Řasu není schopen v žádném případě zlikvidovat. Dá se ovšem, pro zpestření, přikrmovat trávou nebo salátem.

Discuss this article

INFO: You are posting the message as a 'Guest'